Manifest în limba română

CartelMarcha2MARŞ ÎMPOTRIVA VIOLENTEI DE GEN

Mişcarea feministă DENUNŢĂ că violenţa de gen este cea mai violentă manifestare a INEGALITĂŢII ÎNTRE SEXE si cea mai gravă violare a DREPTURILOR OMULUI ALE FEMEILOR pe care o suferă societatea noastră.

Începând din anul 1995, 1378 de femei au fost asasinate de terorismul machist. Până la această dată s-au contabilizat 70 de crime femeieşti, precum şi alte asasinate de femei infăptuite de bărbaţi: doar în vara anului 2015 au fost omorâte 37 de femei şi 8 minore de către perechile lor, taţi sau partenerii mamelor. Femei şi fete minore, suferă violenţa patriarcală în forme multiple. Şi acesta  este doar vârful aisbergului.

În ultimii ani am suferit reducerile sistematice ale resurselor publice generale, în drepturile sexuale şi drepturile reproductive, reduceri în ceea ce priveşte întreruperea sarcinii la minorele de între 16 şi 17 ani, reduceri în resursele specializate contra violenţei machiste. Cultura patriacală ne învinovăţeşte fără ca societetea, mediile maselor şi puterile publice să se înfrunte cu miturile misogine şi anti feministe.

Mişcarea feministă consideră că violenţele, pe care le trăim în diferite sectoare, au loc într-o societate care tolerează diferenţele şi scade din credibilitatea şi autoritatea femeilor. Machismul alimentează devalorizarea noastră, reificarea corpurilor noastre şi lipsa de respect faţă de deciziile noastre. La fel, aceste agresiuni sunt inseparabile de cele pe care le suferă persoanele care nu răspund în faţa hegemoniei masculine.

Pentru toate acestea, mişcarea feministă convocă Mişcarea împotriva violenţelor machiste pe 7N, pentru a:
CERE:

  • Ca lupta împotriva terorismului machist să fie o problemă de stat.
  • Să se dezvolte şi să se introducă Acordul de la Istambul şi respectarea recomandărilor de la CEDAW, să se reformeze legea 1/2004, pentru ca să fie cuprinse toate formele de violenţă împotriva femeii.
  • Ca toată societatea, organizaţiile şi instituţiile sale să se angajeze în această luptă.
  • Ca lupta şi resursele să includă atât violenţa pe care o exercită perechea sau fosta pereche, precum şi agresiunile sexuale, asediul laboral, tratamentul cu interes de exploatare sexuală/laborală de femei şi copile, precum şi violenţele de gen.
  • Ca toate intituţiile guvernamentale să se angajeze într-adevăr pentru prevenirea şi eradicarea violenţelor machiste, la fel în asistenţa şi ajutorarea tuturor femeilor aflate în situaţii de violenţă, indiferent de situaţia lor administrativă.
  • Ca accentul să se pună spre protejarea afectatelor, uşurând toate căile care duc spre recuperarea vieţii economice şi sociale, atât proprii, cât şi a fiilor şi fiicelor lor.
  • Ca prevenirea să fie o politică prioritară, care să includă un sistem coeducativ în toate ciclurile, formare specifică pentru tot personalul care intervine în toate procesele, mass media, producţiile culturale şi societatea civilă în luptă împotriva violenţei machiste.
  • Ca mass media să se angajeze spre a oferi tratamentul adecvat diferitelor tipuri de violenţă machistă, făcând-o vizibilă, evitând senzaţionalismul morbos şi nefolosind un tratament şi limbaj sexist.
  • Eliminarea custodiei comune şi regimul de vizite a minorilor în cazul maltratatorilor condamnaţi. Retragerea şi nu cedarea custodiei la maltratatori.

Să fim conştienţi o dată pentru totdeauna că Machismul Omoară şi face imposibilă convieţuirea necesară unei democraţii.

Suntem aici prezenţi pentru a face o cerere la fiecare persoană, instituţie, la fiecare partid politic, la fiecare guvern, pentru a nu fi complici ai acestei barbarii.

Jumătate din umanitate trebuie să trăiască în continuare, nu putem permite nici un asasinat în plus.

De aceea, vă aşteptăm pe 7 Noiembrie în Madrid, unde vom realiza un Marş care va porni dinspre Ministerul Sănătăţii în Paseo del Prado, la orele 12, până la Plaza de España.

NE VREM VII!!! AJUNGE!!!

Traducción realizada por Oana Mosniagu

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppGoogle GmailLinePinterestCompartir